TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Ziemię kochamy i o nią dbamy

26.04.- 30.04.2021r.

Realizując tę tematykę działamy mając na celu:

– Zapoznanie z działaniami człowieka zagrażającymi naturalnemu środowisku

– Wyrabianie szacunku dla przyrody oraz nawyków proekologicznych służących jej ochronie (dbanie o czystość otoczenia, segregowanie śmieci w celu recyklingu, wybieranie produktów w opakowaniach ekologicznych, dbanie o rośliny, dbanie o czyste powietrze i środowisko wód)

– Wzbogacanie doświadczeń z wykorzystaniem materiałów odpadowych (np. do zabaw ruchowych, muzycznych, prac plastycznych, zabaw konstrukcyjnych)

– Uświadomienie możliwości korzystania z różnych źródeł w celu zdobywania wiedzy (filmy edukacyjne, literatura, doświadczenia i zabawy badawcze, zabawy dydaktyczne)

– Wdrażanie do doskonalenia umiejętności śpiewu (Duszki leśne) przy akompaniamencie oraz odtwarzania rytmu z wykorzystaniem dźwięków wytworzonych z materiałów odpadowych

– Rozwijanie sprawności ruchowej przez udział w ćwiczeniach i zabawach ruchowych

– Doskonalenie ruchów dłoni, sprawności palców i koordynacji ręka – oko w zakresie motoryki małej podczas dorysowywania linii, kreślenia na wyznaczonej powierzchni

– Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów wg surowców z których są wykonane (metal, plastik, szkło, papier)

– Wzbogacanie doświadczeń plastycznych (stemplowanie  i ozdabianie) podczas tworzenia pracy związanej z tematyką ekologiczną

– Rozwijanie umiejętności udzielania odpowiedzi na pytania, tworzenia wypowiedzi na określony temat, inspirowanie do zadawania pytań, wzbogacanie słownika; udział w ćwiczeniach logorytmicznych

– Zainteresowanie działaniami z zakresu robotyki (zabawy z wykorzystaniem ozobotów)