TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Ruch tu wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc

10.05.- 14.05.2021r.

Realizując tę tematykę działamy mając na celu:

– Zapoznanie z wybranymi elementami (rośliny, zwierzęta) ekosystemu łąki, poznanie ich wyglądu, nazw, zwyczajów i odgłosów zwierząt związanych z tym środowiskiem

– Uwrażliwienie na walory estetyczne środowiska łąki oraz poznanie walorów zdrowotnych niektórych ziół

– Wzbogacanie wiedzy przez korzystanie z różnych źródeł (literatura, filmy edukacyjne, przewodniki)

– Wzbogacanie doświadczeń w tworzeniu prac plastycznych, łączeniu muzyki klasycznej z ruchem i czynnościami grafomotorycznymi (wykorzystanie met. D. Dziamskiej)

– Rozwijanie sprawności, koordynacji ruchowej w trakcie ćwiczeń i zabaw ruchowych z elementami naśladowczymi

– Doskonalenie sprawności palców i koordynacji ręka – oko w zakresie motoryki małej podczas wykonywania zadań na kartach pracy, wykonywania prac plastycznych oraz zabawowych czynności manipulacyjnych

– Rozwijanie umiejętności przeliczania obiektów, wykonywanie działań dodawania i odejmowania (na konkretach), przeliczania po dodaniu lub odjęciu elementów

– Wdrażanie do układania historyjek obrazkowych w odniesieniu do wysłuchanych utworów literackich, zapoznanie z cyklem wzrostu rośliny cebulowej

– Doskonalenie pamięci podczas odtwarzania tekstu piosenki, rymowanki

– Wzbogacanie doświadczeń plastycznych podczas tworzenia pracy inspirowanej środowiskiem łąki

– Rozwijanie umiejętności udzielania odpowiedzi na pytania, tworzenia wypowiedzi na określony temat, wzbogacanie słownika;

– Rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi