TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

W podróż ruszamy, zwierzęta świata spotykamy.

24-28.05.2021r.

Realizując tę tematykę działamy mając na celu:

– Zapoznanie się ze zwierzętami żyjącymi w różnych częściach świata,

– Zapoznanie się z odgłosami zwierząt, nauka ich rozpoznawania,

– Poszerzanie doświadczeń plastycznych poprzez tworzenie sylwety wybranego przez dzieci zwierzęcia metodą mieszaną,

– Poszerzanie doświadczeń muzycznych poprzez improwizacje ruchowe przy muzyce,

– Zachęcanie do udziału w zabawach ruchowych oraz naśladowczych, ćwiczenie równowagi

– Rozwijanie zdolności obdarzania uwagą, poszerzania zasobu słownictwa podczas słuchania utworów literackich, prób odpowiedzi na pytania oraz wypowiedzi na określony temat

– Rozwijanie koordynacji ruchowej i pomaganie dzieciom w coraz lepszym funkcjonowaniu społecznym poprzez udział w zabawach ruchowych i naśladowczych.

– Ćwiczenia koordynacji ręka – oko, dostrzeganie różnic i podobieństw, próby rysowania,

– Poszerzenie doświadczeń poprzez udział w tworzeniu oraz nagrywaniu przedstawienia z okazji Dnia Matki.