Treści, Aktywności, Umiejętności

Z końca świata, czy zza ściany to przyjaciel nasz kochany

29.05. – 04.06.2021r.

Realizując tę tematykę działamy mając na celu:

– Poszerzanie wiedzy na temat dzieci żyjących na całym świecie, osłuchanie się z wypowiedziami dzieci w innym języku,

– Zapoznanie się z prawami dziecka, wykonywanie różnego typu aktywności mających na celu utrwalanie zdobytej wiedzy,

– Poszerzanie doświadczeń plastycznych poprzez zabawy plastyczne oraz działania z masami plastycznymi

– Poszerzanie doświadczeń muzycznych poprzez improwizacje ruchowe oraz zabawy przy muzyce, a także naukę nowej piosenki,

– Zachęcanie do udziału w zabawach ruchowych oraz naśladowczych, ćwiczenie równowagi

– Rozwijanie zdolności obdarzania uwagą, poszerzania zasobu słownictwa podczas słuchania utworów literackich, prób odpowiedzi na pytania oraz wypowiedzi na określony temat

– Rozwijanie koordynacji ruchowej i pomaganie dzieciom w coraz lepszym funkcjonowaniu społecznym poprzez udział w zabawach ruchowych i naśladowczych.

– Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju aktywnościach zorganizowanych z okazji Dnia Dziecka.