TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Podróżujemy, zwiedzamy, jeździmy, pływamy, latamy…

7.06.- 11.06.2021r.

Realizując tę tematykę działamy mając na celu:

– Zapoznanie z wyglądem, nazwami środków lokomocji oraz z możliwością przemierzania odległości o własnych siłach

– Wzbogacanie wiedzy i rozwijanie zainteresowań transportem lądowym, wodnym, powietrznym

– Wdrażanie do rozwijania umiejętności śpiewu, ilustrowania ruchem piosenek (Jedzie pociąg pod górę ), odtwarzania i reagowania na rytm akompaniamentu

– Rozwijanie sprawności, koordynacji ruchowej, odczuwania własnego ciała i współpracy w grupie podczas udziału w ćwiczeniach i zabawach ruchowych

– Doskonalenie ruchów dłoni, sprawności palców i koordynacji ręka – oko w zakresie motoryki małej podczas dorysowywania linii, kreślenia po śladzie, manipulowania drobnymi przedmiotami.

– Doskonalenie umiejętności przeliczania w małych zakresach, tworzenia zbiorów, stosowania pojęć tyle samo, mniej , więcej z wykorzystaniem liczmanów

– Wzbogacanie doświadczeń w stosowaniu określeń związanych z szacowaniem odległości (daleko, blisko, dalej, bliżej), długości drogi (długa, krótka), określaniem szybkości  (szybko, wolno)

– Poszerzanie doświadczeń plastyczno- konstrukcyjnych (odtwarzanie pojazdów w technice płaskiej i przestrzennej), ozdabianie ich

– Umożliwianie doświadczeń w zakresie wprawiania w ruch pojazdów zabawkowych, obserwowania ich poruszania się i zatrzymywania: (samochody, samoloty papierowe, łódeczki, mini-helikopter)

– Rozwijanie umiejętności udzielania odpowiedzi na pytania, tworzenia wypowiedzi na określony temat, inspirowanie do zadawania pytań, wzbogacanie słownika; udział w ćwiczeniach logorytmicznych i ortofonicznych

– Udział w zabawach na świeżym powietrzu