Treści, aktywności, umiejętności.

Zaraz będzie bardzo skocznie

sylwestrowo- noworocznie

28.12.- 31.12.2020r.

Realizując tę tematykę działamy mając na celu:

– Zapoznanie ze zwyczajami związanymi z żegnaniem starego roku i witaniem Nowego Roku

– Ćwiczenie umiejętności przekazywania życzeń w formie słownej, pantomimicznej, muzyczno- rytmicznej (z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych)

– Rozwijanie sprawności i koordynacji ruchowej w toku ćwiczeń i zabaw ruchowych z wykorzystaniem balonów jako przyborów; rozwijanie umiejętności współdziałania przez wykonywanie ćwiczeń w parach

– Doświadczenia matematyczne w:

*porównywaniu długości np. serpentyn, sznurków baloników

*określaniu i porównywaniu wielkości np. balonów, imitacji rac

– Rozwijanie umiejętności liczenia, podawania liczby elementów

(w dostępnych zakresach ) oraz klasyfikowania ozdób i gadżetów imprezowych (np. serpentyny, balony, trąbki)

– Umożliwienie swobodnej ekspresji tanecznej w trakcie zabaw przy muzyce disco-pop

– Komponowanie rytmicznych układów elementów na konturze balonu

– Ćwiczenia koordynacji ręka – oko, właściwego trzymania kredki, kolorowania powierzchni, kreślenia po śladzie, kreślenia pętli

– Wdrażanie do wyrazistego mówienia (ćwiczenia artykulacyjne)

– Rozwijanie zdolności obdarzania uwagą, poszerzania zasobu słownictwa podczas słuchania utworów literackich, prób odpowiedzi na pytania oraz tworzenia wypowiedzi na określony temat