TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Święto mojego Taty/

Góry, morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą?

                                21.06.- 30.06.2021r.

Realizując tę tematykę działamy mając na celu:

– Wzmacnianie więzi i relacji z tatą, uświadomienie roli rodzica w życiu dziecka (literatura, rozmowy nt. doświadczeń, zabawy)

– Wdrażanie do okazywania najbliższym miłości i szacunku

– Zapoznanie z treścią wiersza dla taty, pamięciowe opanowanie treści

– Dostarczenie wiedzy o przyrodzie, środowisku społecznym, typach krajobrazów (góry, morze), wskazywanie tych miejsc na mapie Polski;

– Umożliwienie kontaktu z elementami przyrody pochodzącymi z tych krajobrazów (muszelki, kamyki, piasek…)

– Wzbogacanie doświadczeń plastycznych przez wykonywanie obrazka ,,Spacer z Tatą”, przygotowanie laurki, odtwarzanie elementów wakacyjnych krajobrazów

– Rozwijanie sprawności, koordynacji ruchowej w trakcie ćwiczeń i zabaw ruchowych z elementami met. W. Sherborne

– Wdrażanie do działań matematycznych typu: wymiana 1:1(kupno biletów),  klasyfikowania przedmiotów (potrzebnych na wakacjach), układania rytmów (materiał przyrodniczy)

– Wyrabianie umiejętności śpiewania piosenek przy akompaniamencie oraz odtwarzania prostych tanecznych ruchów

– Rozwijanie spostrzegawczości (zabawy typu: czego brakuje , co się zmieniło, wskaż różnicę)

– Rozwijanie umiejętności udzielania odpowiedzi na pytania, tworzenia wypowiedzi na określony temat, wzbogacanie słownika; tworzenie prostych zdań i próba przeliczania wyrazów w krótkich zdaniach

– Doskonalenie sprawności palców i koordynacji ręka – oko w zakresie motoryki małej podczas wykonywania zadań na kartach pracy, wykonywania prac plastycznych oraz zabawowych czynności manipulacyjnych

– Rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi na wykonywanych zadaniach