TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Moja droga do przedszkola

13-17.09.2021r.

Dziecko w toku zajęć i zabaw:

– wie, jak bezpiecznie przechodzić przez ulicę,

– słucha z uwagą czytanego tekstu,

– poznaje numer alarmowy 112,

– wymienia nazwy różnorodnych pojazdów,

– poznaje nową piosenkę,

– wypowiada się na temat zasad bezpiecznych zachowań,

– potrafi poinformować służby ratownicze o wypadku,

– wyklaskuje rytm piosenki,

– utrwala znajomość numeru alarmowego 112,

– kształtuje poczucie rytmu,

– przestrzega reguł podczas gry,

– rozpoznaje wybrane znaki drogowe,

– stosuje określenia: do przodu, do tyłu, w bok, w górę, w dół,

– uczestniczy w obchodach Dnia Kropki,

– rozwija umiejętność wyrażania emocji,

– doskonali umiejętność twórczego myślenia, wnioskowania.

– poznaje bezpieczne sposobów przejścia przez jezdnię,

– wzbogaca słownictwo

– poszerza doświadczenia plastyczne

– wie, jak bezpiecznie przejść przez ulicę,

– rozumie dwojakie znaczenie słowa zebra,

– rozwija umiejętności wokalne

– wyszukuje samochody na ilustracji

– ćwiczy małą motorykę.