TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Idzie jesień… przez ogród i sad

27.09-01.10.2021r.

 

Dziecko w toku zajęć i zabaw:

– wskazuje patisona wśród innych warzyw,

– samodzielnie podaje nazwę patison i nazwy innych owoców i warzyw,

– rozpoznaje wcześniej prezentowane owoce i warzywa za pomocą dotyku,

– dzieli rytmicznie nazwy owoców i warzyw (na sylaby),

– syntezuje sylaby z nazw owoców i warzyw oraz wskazuje odpowiedni owoc lub odpowiednie warzywo,

– wymienia owoce występujące w piosence,

– przestrzega podstawowych zasad higieny,

– wie, że spożywanie owoców i warzyw jest zdrowe,

– uświadamia zagrożenia wynikające z braku higieny i niezdrowego trybu życia,

– rozwija sprawność manualną,

– liczy w zakresie 4,

– rozpoznaje i nazywa wybrane owoce z sadu i z ogrodu,

– zna niektóre sposoby przechowywania i przetwarzania owoców i warzyw,

– koloruje przygotowane sylwety

– rozpoznaje wybrane warzywa po zapachu,

– chętnie bierze udział w konkursach i zabawie,

– próbuje podejmować role,

– potrafi myśleć kreatywnie,

– potrafi zaprezentować własne umiejętności np. wokalne,

– wykonuje działania praktyczne według instrukcji,

– uważnie słucha wiersza.