TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Idzie jesień… do zwierząt

04-08.10.2021r.

Dziecko w toku zajęć i zabaw:

– poznaje zwyczaje wiewiórek

– rozpoznaje wiewiórkę i określa, czym się żywi,

– słucha z uwagą czytanego tekstu,

– reaguje ruchem na zmianę sygnału dźwiękowego,

– wykonuje celowe ruchy warg i języka

– rozwija koncentrację uwagi,

– doskonali sprawność ruchową,

– wzbogaca słownictwo,

– wie, jak zwierzęta przygotowują się do zimy,

– śpiewa piosenkę,

– nazywa wybrane zwierzęta,

– kreśli linie, wydziera sylwety liści z gazet

– liczy w zakresie 4,

– nakleja tyle samo elementów, ile jest kropek,

– składa obrazek z dwóch (trzech) części

– utrwala pojęcie tyle samo

– rozwija analizę i syntezę wzrokową

– rozpoznaje różne faktury za pomocą dotyku,

– wie, co robi jeż jesienią,

– wykonuje pracę plastyczną z wykorzystaniem pestek słonecznika,

– liczy, stosując liczebniki porządkowe w zakresie 4

– odszukuje orzechy i odkłada je w wyznaczone miejsce

– naśladuje ruchy zwierząt

– rozpoznaje i nazywa zwierzęta leśne

– wypowiada się na podany temat.