TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Co z czego otrzymujemy/Realizacja akcji informacyjno-edukacyjnej „Wirusoochrona”

11-15.10.2021r.

Dziecko w toku zajęć i zabaw:

– poznaje sposób pieczenia chleba,

– rozwija koncentrację uwagi,

– rozwija sprawność ruchową,

– wie, jak piecze się chleb,

– słucha z uwagą czytanego tekstu,

– wykonuje celowe ruchy rąk,

– opowiada, w jaki sposób powstaje chleb,

– zapoznaje się z etapami powstawania chleba,

– śpiewa refren piosenki,

– bierze udział w eksperymencie z pieczywem,

– rozumie znaczenie mycia rąk dla zachowania zdrowia

– łączy w pary obrazki zwierząt z produktami uzyskiwanymi w gospodarstwie,

– przelicza na konkretach w zakresie 4

– tworzy sensowne pary obrazków i uzasadnia swój wybór,

– integruje się z grupą,

– zdobywa wiedzę na temat pochodzenia produktów zwierzęcych,

– rozwija analizę i syntezę słuchową,

– rozpoznaje i nazywa produkty, które są uzyskiwane dzięki hodowli zwierząt, – rozpoznaje i naśladuje odgłosy zwierząt żyjących na wsi,

– bierze udział w zabawach grupowych (swobodnych i zorganizowanych),

– wykonuje pracę plastyczną pod kierunkiem nauczyciela,

– potrafi odpowiedzieć na pytania nauczyciela,

– lepi małe elementy i formuje z plasteliny kulki.