TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI
 Idzie jesień... z deszczem 

18-22.10.2021r.

Dziecko w toku zajęć i zabaw:

– rozumie, że deszcz jest potrzebny,

– słucha z uwagą czytanego tekstu,

– naśladuje ruchem i dźwiękiem deszcz i rozchlapywanie wody,

– wypowiada się na określony temat,

– kształtuje poczucie rytmu,

– rozwija umiejętności wokalne,

– porusza się rytmicznie przy piosence,

– śpiewa refren piosenki,

– ćwiczy małą motorykę,

– stosuje słowa: duży, mały,

– stosuje technikę rozcierania,

– rozwija słuch muzyczny,

– przestrzega reguł zabawy,

– poznaje nowe pojęcia: ulewa, kapuśniaczek,

– nazywa kolory,

– rozwija sprawność grafomotoryczną,

– słucha, rozróżnia i nazywa odgłosy,

– maluje i odbija folię bąbelkową na kartce,

– kreśli kreski, rysuje krople,

– eksperymentuje z dźwiękiem i wodą,

– próbuje wydobyć dźwięki, przesuwając zwilżonymi palcami po krawędzi kieliszka,

– przelewa wodę w taki sposób, aby w każdym pojemniku było tyle samo,

– śpiewa piosenkę „Zła pogoda”.