Święta tuż, tuż – wspólnie wokół choinki i stołu zasiądziemy już

21.12.- 24.12.2020r.

Realizując tę tematykę działamy mając na celu:

– Zapoznanie z polskimi tradycjami związanymi z obchodzeniem Świąt Bożego Narodzenia (dbanie o świąteczny wystrój domów, ustawianie szopki bożonarodzeniowej, obdarowywanie się prezentami, rodzinne spotkania i wspólne zasiadanie do stołu, dzielenie się opłatkiem i składanie sobie życzeń, spożywanie wigilijnych i świątecznych potraw, śpiew kolęd )

– Doświadczanie i tworzenie (podczas grupowego spotkania wigilijnego) uroczystego charakteru nadchodzących świąt przez świąteczny wystrój sali, stołu, odświętne ubranie, wspólne prezentacje kolęd, składanie życzeń, spożywanie wigilijnych potraw

– Zwrócenie uwagi na szczególną atmosferę tych świąt pełną życzliwości i ciepła

– Rozwijanie motoryki dużej i małej przez udział w zabawach ruchowych

– Wdrażanie do wspólnego śpiewu (przy akompaniamencie) kolędy Przybieżeli do Betlejem i Pastorałki pełnej radości; ilustrowanie utworu Świeci gwiazdka prostym układem ruchowym

– Wdrażanie do klasyfikowania przedmiotów, określania czy dany element pasuje do pozostałych, uzasadniania dlaczego pasuje; układania el. w kolejności od najmniejszego do największego

– Rozbudzanie wrażliwości estetycznej przez udział w tworzeniu dekoracji choinkowych, ozdabianiu pierników, zasiadaniu przy odświętnie nakrytym stole

– Ćwiczenia koordynacji ręka – oko, właściwego trzymania kredki, próby kreślenia po śladzie, kolorowania powierzchni

– Wdrażanie do wyrazistego mówienia (ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne)

– Rozwijanie zdolności obdarzania uwagą, poszerzania zasobu słownictwa podczas słuchania utworów literackich, prób odpowiedzi na pytania oraz tworzenia wypowiedzi na określony temat