Szczęśliwego Nowego Roku !

W Nowym Roku życzymy Wam wszystkim

12 miesięcy zdrowia,

52 tygodni szczęścia,

8760 godzin wytrwałości,

525600 minut pogody ducha

i 31536000 sekund miłości !

– Dzieci i personel przedszkola.