Szkolenie personelu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Informujemy, że 10 grudnia 2020 r. (czwartek) wszyscy pracownicy naszego przedszkola wezmą udział w szkoleniu „Pierwsza Pomoc Przedmedyczna” prowadzonym przez ratownika medycznego – zaktualizują swoją teoretyczną wiedzę i swoje praktyczne umiejętności udzielania pomocy w nagłych zdarzeniach (których oby nie było !). W programie szkolenia szczególnie uwzględniona została pomoc dzieciom w wieku młodszym oraz z chorobami przewlekłymi (m. in. padaczka, cukrzyca).