TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Temat tygodniowy: KTO JEST KUCHARZEM LEŚNYCH ZWIERZĄT? 03-07.01.2022

 

 

W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:

– jakie ptaki zimują w Polsce

– jakie zwierzęta nie zapadły w sen zimowy

– jakimi produktami można bezpiecznie dokarmiać zwierzęta

– jak wyglądają tropy leśnych zwierząt

– kim jest leśniczy

– jak wygląda litera: u, U, j, J

– jak wygląda cyfra 8

 

Jak dzieci będą szukać odpowiedzi na pytanie tygodnia:

– słuchając opowiadania Barbary Szelągowskiej „Ptasie troski”

– wykonując zadania w kartach pracy, cz. 2, s. 68–69, 74, 76, 77

– pracując z tablicą demonstracyjną nr 46

– uczestnicząc w zabawach: Szybki quiz wiedzy o zwierzętach, List od leśniczego

– obserwując ptaki w ogrodzie przedszkolnym

– realizując projekt edukacyjny „Zimowe zwyczaje leśnych zwierząt”

– przeglądając książki popularnonaukowe lub oglądając krótkie filmy edukacyjne dotyczące życia ptaków

– wykonując pracę plastyczną „Geometryczny karmnik”