TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Temat tygodniowy: W ŚWIECIE EMOCJI. 14.02.- 18.02.2022

 

 

Dziecko w toku zajęć i zabaw:

 

– poznaje tradycje walentynkowe w Polsce

– wie, jakie cechy ma dobry przyjaciel

– śpiewa piosenkę  ”Serduszko przyjaźni” i współdziała z dziećmi w trakcie zabaw muzyczno-ruchowych do piosenki

– wykonuje pracę plastyczno-techniczną „Walentynkowy zwierzaczek-kiwaczek”

– uczy się identyfikować własne emocje i ich przyczyny oraz radzić sobie ze stresem

– rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne – ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie

– tworzy „Koło wyboru – koło złości”, rozwijając umiejętność wdrażania własnych strategii radzenia sobie ze złością w sposób akceptowalny dla otoczenia

– zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją

– przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu: ekspresja plastyczna, techniczna, słowna

– szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie poprzez rozmowę z drugą osobą

– współdziała z dziećmi w zabawie i komunikuje się z nimi w sposób zrozumiały

– wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy

– wykonuje ćwiczenia oddechowe, rozwijające umiejętność samoregulacji emocji

– bierze udział w zabawach wyciszających i relaksujących

– uczestniczy w zabawach ruchowych inspirowanych Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne