TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

 

Temat tygodniowy: DLACZEGO W MARCU JEST JAK W GARNCU? 14.03.- 18.03.2022

 

W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:

– jakie zjawiska pogodowe są charakterystyczne dla przedwiośnia

– w jaki sposób można przewidzieć pogodę

– w jaki sposób woda krąży w przyrodzie

– jak wygląda litera n, N

 

Jak dzieci będą szukać odpowiedzi na pytania tygodnia:

– słuchając opowiadania Agaty Widzowskiej Marcerzanka

– wykonując zadania w kartach pracy, cz. 3, s. 36–37, 41–43

– pracując z tablicą demonstracyjną nr 56

– słuchając piosenki Gdzie jesteś, wiosno? i ją śpiewając

– tworząc siatkę pojęć: Co to jest pogoda?

– uczestnicząc w zabawach:

Jak oznaczyć zjawiska atmosferyczne?

  • Wiaterek, wiatr, wietrzysko
  • Lodowe kule
  • Hodowla fasoli
  • Jak przewidywać pogodę?
  • Prognoza pogody,
  • Rozchmurz się!
  • Mały synoptyk,
  • Jaka jest dzisiaj pogoda?

– uczestnicząc w eksperymentach: Grad, Wybuch wulkanu, Tornado, Stany skupienia, Cykl obiegu wody w przyrodzie, Kolorowe kwiaty

– prowadząc obserwacje pogody w ogrodzie przedszkolnym

– wykonując pracę techniczną: Wiatromierz

-wykonując pracę plastyczną: Deszczowy dzień i parasol