TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Temat tygodniowy: O CZYM MARZĄ ZWIERZĘTA? 04.04.- 08.04.2022

 

W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:

– jakie zwierzęta żyją w wybranych środowiskach i jakie są ich zwyczaje

– jaka jest rola zwierząt w życiu człowieka

– jak wygląda litera w, W

 

Jak dzieci będą szukać odpowiedzi na pytania tygodnia:

– słuchając opowiadania Barbary Szelągowskiej „Psie smutki i radości”

– wykonując zadania w kartach pracy, cz. 3, s. 76–77, 80–83

– pracując z tablicami demonstracyjnymi nr 61–63

– słuchając piosenki Odgłosy i ją śpiewając

– uczestnicząc w zabawach: Moje wymarzone zwierzę, Mamy i ich dzieci, Leśni sąsiedzi, Gdzie jesteśmy? Wywiady, O czym myślą zwierzęta? Królik czy zając? Przewodnik przyjaciela zwierząt, Dzień z życia zwierzęcia, W króliczej norze

– wzbogacając wiedzę przyrodniczą na temat: Kto gdzie mieszka

– wykonując prace plastyczne: Jak pies z kotem, Moje nowe zwierzątko