TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

 

 

Temat tygodniowy: CZYIM DOMEM JEST ŁĄKA? 16.05.- 20.05.2022

 

W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:

– jakie zwierzęta mieszkają na łące

– jakie rośliny rosną na łące

– do czego człowiek wykorzystuje wybrane gatunki roślin

 

Jak dzieci będą szukać odpowiedzi na pytania tygodnia:

– słuchając opowiadania Barbary Szelągowskiej „Mieszkańcy łąki”

– słuchając wiersza Anny Onichimowskiej „Zielnik”

– wykonując zadania w kartach pracy, cz. 4, s. 30–32, 34, 36, 38

– pracując z tablicami demonstracyjnymi nr 71–73

– naśladując w zabawie powitalnej zwierzęta zamieszkujące łąkę

– słuchając odgłosów żab i odgłosów dochodzących z łąki

– biorąc udział w tworzeniu mapy myśli: Co wiesz o żabach?

– oglądając albumy przyrodnicze

– biorąc udział w quizie wiedzy o motylach

– biorąc udział w burzy mózgów: „Mały, ważny owad”

– poznając produkty pszczelarskie w zabawie „Skarby pszczół”

– poznając zasady bezpiecznego zachowania się w obecności owadów

– prowadząc obserwacje przyrodnicze na łące

– zdobywając informacje na temat tworzenia zielnika

– uczestnicząc w zabawach: Przebudzenie motyla, Żółto-czarne owady, Pszczeli taniec, Łąka w maju, Wyścigi pszczół, Skok przez pokrzywy, Na łące w maju, Żaby i ropuchy, Zielony quiz, Od skrzeku do żaby, Od gąsienicy do motyla í tworząc model ula

– poznając rośliny będące Pod ochroną