TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

 

Temat tygodniowy: JAK DALEKO PADA JABŁKO OD JABŁONI? 23.05.- 27.05.2022

 

W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:

– jakie wspólne cechy łączą dzieci i rodziców

– dlaczego rodzina jest ważna w życiu człowieka

– co mogą czuć rodzice w różnych sytuacjach

– w jaki sposób dzieci mogą pomóc rodzicom

– w jaki sposób dzieci mogą sprawić przyjemność swoim rodzicom

 

Jak dzieci będą szukać odpowiedzi na pytania tygodnia:

– słuchając opowiadania Agaty Widzowskiej „Podobieństwa”

– słuchając wiersza Danuty Wawiłow „Listy”

– wykonując zadania w kartach pracy, cz. 4, s. 40–43, 48–49

– pracując z tablicą demonstracyjną nr 74

– uczestnicząc w zabawach: Szczególne słowo, Marzenie mojej mamy, Przygody mamy, Nasze mamy, Jaki wyraz powstanie? Mama ratuje, Marzenie mojego taty, Do kogo jestem podobny? Mama, tata i dziecko, Coraz większa rodzina, Jak powiedzieć inaczej, Kalambury

– wypowiadając się na temat swojej rodziny

– biorąc udział w dyskusji: Przepis na rodzinę

– biorąc udział w zabawie plastycznej „Moja rodzina”

– wykonując prace plastyczne: „Kupony dla mamy i taty”, „Najpiękniejsze życzenia”