Drodzy Rodzice

Nasze przedszkole bierze udział w wojewódzkiej Akcji informacyjno-edukacyjnej pt. „Wirusoochrona” zorganizowanej przez wojewódzką stację sanitarno-epidemiologiczną.

Głównym celem akcji jest promocja podstawowych zasad higieny osobistej wśród dzieci i ich rodziców oraz zwrócenie uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów (ze szczególnym zwróceniem uwagi na koronawirusa i grypę).

Działania prowadzone przez nauczycieli poruszają następujące zagadnienia:

– prawidłowa higiena rąk;

– podstawowe zasady postępowania w czasie wzrostu zachorowań na choroby zakaźne oraz podczas epidemii koronawirusa;

– podstawowe zasady zdrowego stylu życia

– prawidłowe odżywianie, aktywność fizyczna;

– inne zasady higieniczne (np. dostosowanie ubrania do warunków pogodowych).