TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Moje prawa i obowiązki

          15-19 listopad 2021 r.

Dziecko:

– wie, że ma prawa i obowiązki, rozumie znaczenie tych pojęć

– wymienia poznane prawa dziecka

– wie, że 20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

– wymienia obowiązki, jakie mają w domu Ada, Olek oraz ich rodzice: mama i tata,

– opowiada o domowych obowiązkach członków swojej rodziny

– wypowiada się całymi zdaniami, odpowiada na pytania

– poznaje przez doświadczenie wybrane materiały przewodzące ciepło

– określa pierwszą głoskę w wyrazie ,,kot”, szuka tej głoski w nazwach przedstawionych rysunków

– odkrywa literę k, K jako obraz graficzny określonej głoski; dostrzega literę w wybranych wyrazach

– dzieli wyrazy na sylaby

– kształtuje motorykę małą: precyzyjne ruchy rąk, dłoni, nadgarstka

– kreśli po śladach rysunków

– koncentruje się podczas zabawy

– przestrzega zasad panujących podczas zajęć oraz zabaw z rówieśnikami

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych z przyborami i zabawach ruchowych

– śpiewa piosenkę

– poznaje podstawowe kroki tańca polonez

– ilustruje wybrane prawo dziecka

– uczestniczy w zabawach matematycznych doskonalących przeliczanie, umiejętność dodawania i odejmowania na konkretach

– rozumie, że określona liczba obiektów (np. zabawek) może być przedstawiona na zbiorach zastępczych (np. palce, patyczki) oraz, że ma odpowiednik graficzny (np. 0,1,2,3,4,5…)

– poprawnie wykonuje ćwiczenia na KP

– odszukuje w naklejkach brakujące elementy obrazków, uzupełnia obrazki

– liczy kwiatki w doniczkach, rysuje w ramce tyle kół ile jest kwiatów

– przygląda się zabawkom w pokoju Olka i Ady; zastanawia się, czy w pokoju panuje porządek,

– liczy zabawki każdego rodzaju (misie, lalki, dinozaury, samochody) w pudełkach Olka i Ady

– porównuje, których zabawek jest najwięcej, a których najmniej

– ogląda figury z pokolorowanymi fragmentami, liczy, na ile podzielone są figury

– na figurach obok nich koloruje część znajdująca się w tym samym miejscu co na wzorze

– nazywa zwierzęta, które zobaczyli w sklepie zoologicznym Olek i Ada

– wymienia nazwy zwierząt, które chciałyby mieć; koloruje ich rysunki

– rysuje po śladzie drogę papugi do klatki