TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TEMAT TYGODNIA: Pożegnania nadszedł czas

OKRES REALIZACJI: 27  – 30 czerwca 2022 r.

Dziecko:

– wypowiada się zdaniami rozwiniętymi
– odpowiada na pytania
– liczy w zakresie 5 i więcej
– aktywnie uczestniczy w zabawach badawczych, wymienia przedmioty, które utrzymują się na wodzie i te, które toną
– rozróżnia i nazywa emocje: przyjemne i nieprzyjemne
– wykonuje pracę plastyczną – „Lornetka na wakacyjne wyprawy”
– wykonuje pracę plastyczną – „Portret kolegi”
– śpiewa piosenkę
– tańczy w rytm piosenki
– uczestniczy w zabawie ruchowej
– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych
– bawi się z innymi dziećmi
– przestrzega zasad panujących podczas zajęć oraz zabaw
z rówieśnikami
– wykonuje polecenia nauczyciela

TEMAT TYGODNIA: Wakacje tuż tuż

OKRES REALIZACJI: 20  – 24 czerwca 2022 r.

Dziecko:

– odgrywa scenkę, prezentując pozytywny wzorzec zachowania, stosuje zwroty grzecznościowe w odpowiednich sytuacjach
– wypowiada się zdaniami rozwiniętymi
– odpowiada na pytania
– podaje nazwy pór roku, rozpoznaje na obrazku charakterystyczne cechy poszczególnych pór roku
– podaje rozwiązanie zagadek i uzasadnia je
– liczy w zakresie 5 i więcej
– łączy elementy ruchu z piosenką
– prawidłowo i świadomie reaguje na ustalone sygnały
– wykonuje pracę plastyczną – „Prezent dla taty”
– uczestniczy w zabawie ruchowej
– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych
– bawi się z innymi dziećmi
– przestrzega zasad panujących podczas zajęć oraz zabaw
z rówieśnikami
– wykonuje polecenia nauczyciela
– wykonuje ćwiczenie na KP
– utrwala zasady bezpiecznego zachowania się w autokarze i podczas wycieczki