TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Zimowe zabawy z babcią i dziadkiem

17-21.01.2022r.

Dziecko w toku zajęć i zabaw:

– nadaje znaczenie swoim doświadczeniom

– rozwija wyobraźnię i umiejętność wypowiadania się na zadany temat

– maluje farbami na dany temat

– wymyśla bajki, których bohaterami są zimowe postaci

– doskonali umiejętności wokalne i taneczne

– rozwija poczucie rytmu, metrum ¾

– doskonali umiejętność gry zespołowej na instrumentach perkusyjnych

– uczestniczy w zabawach muzycznych i ruchowych

– doskonali spostrzegawczość

– wyodrębnia takie same elementy

– przelicza liczebnikami porządkowymi

– poznaje technikę wycinania płatków śniegu

– wycina według własnego pomysłu

– klasyfikuje przedmioty

– objaśnia kolejność czynności

– dokonali umiejętność cięcia po linii

– wyjaśnia swoją przynależność do rodziny

– przelicza elementy zbioru

– rozwija swój szacunek i poczucie więzi rodzinnych

– uczestniczy w zabawach teatralnych

– eksperymentuje językowo

– wykonuje upominek z okazji Dnia Babci i Dziadka

– odtwarza proste rytmy dźwiękowe

– weryfikuje posiadaną wiedzę

– wyraża ekspresję twórczą

– poznaje kroki tańca