TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Zima i zwierzęta

10 – 14 styczeń 2022 r.

 

Dziecko:

– rozpoznaje i nazywa wybrane zwierzęta leśne
– rozpoznaje i nazywa ptaki zimujące w Polsce
– słucha opowiadania
– wypowiada się na temat opowiadania
– wypowiada się pełnymi zdaniami
– rozpoznaje kształty litery „n”
– kształtuje motorykę małą rąk: precyzyjnych ruchów rąk, dłoni, nadgarstka
– koloruje obrazki, które zaczynają się na głoskę „n”
– rozpoznaje i nazywa literę „n, N”
– wymienia wyrazy zawierające głoskę „n”
– rysuje po śladach rysunków
– określa położenie przedmiotów względem siebie
– rozpoznaje i nazywa cyfry (0,1,2,3,4,5,6,7,8…)
– liczy w dostępnym mu zakresie
– rozpoznaje dźwięki o różnej wysokości i reaguje na nie ruchem
– reaguje odpowiednimi ruchami na ustalone sygnały
– lepi figurkę ptaka z plasteliny
– wie, dlaczego ziemia zamarza
– chętnie uczestniczy w zabawach badawczych
– bawi się z innymi dziećmi
– koncentruje się podczas zabawy
– chętnie uczestniczy w zabawie ruchowej
– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach
– przestrzega zasad panujących podczas zajęć oraz zabaw z rówieśnikami
– poprawnie wykonuje ćwiczenie na KP
– rysuje drogę sarny do pożywienia
– mówi, gdzie dotarła sarna
– naśladuje odgłosy wróbla w podanym rytmie (ćwir, ćwir – pauza, ćwir – pauza …)
– próbuje zagrać ten rytm na bębenku
– ogląda obrazek
– opowiada o tym, jak dziadek, tata, Olek i Ada dbają o zwierzęta leśne
– nazywa to, czym dokarmiamy zwierzęta leśne
– łączy zdjęcia ptaków z ich cieniami
– rysuje po śladach szarych linii