TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Ciekawostki tutaj mamy: poznajemy i działamy

11.01.- 15.01.2021r.

Realizując tę tematykę działamy mając na celu:

– Rozbudzanie zainteresowań otaczającym światem przez udział w zajęciach wyjaśniających proces wytwarzania lizaków, wielozmysłowe poznawanie lizaka (także określanie jego cech), zapoznanie  z poszczególnymi etapami produkowania cukru na podstawie historyjki ,,Od buraka do lizaka”

– Zapoznanie z wiadomościami dotyczącymi Włoch (np. symbole, charakterystyczne budowle, zwroty, zabawy, przedmioty, melodie) przez uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przy współudziale jednego z rodziców naszych przedszkolaków oraz degustację kilku włoskich potraw przygotowanych przez nasze panie kucharki

– Udział  (Dzień Baniek Mydlanych) w poznawaniu techniki wytwarzania mydła, historii mydła, w doświadczeniach związanych z higieną rąk oraz w zabawach z wykorzystaniem baniek mydlanych

– Rozwijanie wrażliwości estetycznej i umiejętności plastyczno- konstrukcyjnych w trakcie własnoręcznie wytwarzanego lizaka z masy cukrowej, ozdabiania karnawałowej weneckiej maski, wypełniania plasteliną ,,pizzy” i tworzenia ozdobnego mydełka

– Wzbogacenie doświadczeń muzycznych i kształcenie umiejętności śpiewu (przy akompaniamencie) podczas nauki piosenki dla babci i dziadka; rozwijanie percepcji słuchowej w trakcie zabawy Jaka to melodia?

– Rozwijanie sprawności i koordynacji ruchowej w toku zabaw ruchowych i interpretacji opowieści ruchowej

– Wspieranie w: przeliczaniu obiektów, rozumieniu pojęcia liczby, odtwarzaniu liczby elementów na zbiorach zastępczych, rozumieniu pojęcia tyle samo

– Wdrażanie do wyrazistego mówienia (zabawa ortofoniczna)

– Rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi, rozumienia i stosowania komunikatów werbalnych podczas oglądania krótkich filmów edukacyjnych dot. realizowanej tematyki, udzielania odpowiedzi na pytania, rozwiązywania zagadek