TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

„Moja rodzina”

25-29.10.2021r.

Dziecko w toku zajęć i zabaw:

– dostrzega znaczenie rodziny,

– słucha z uwagą czytanego tekstu,

– opowiada o swojej rodzinie,

– rozwija koncentrację uwagi,

– doskonali umiejętności wypowiadania się na określony temat,

– wybiera nakrętki w liczbie wskazanej przez nauczyciela,

– przelicza i nazywa kolory,

– porusza się rytmicznie przy muzyce,

– gra akompaniament na kołatce,

– śpiewa refren piosenki,

– opowiada, w jaki sposób pomaga rodzicom,

– poznaje instrument perkusyjny – kołatka,

– rozwija empatię wobec członków rodziny,

– dobiera obrazki do pary,

– wypowiada się na określony temat,

– wymyśla dalszy ciąg baśni,

– kształtuje pojęcia para,

– poszerza słownictwo czynne,

– rozwija wyobraźnię twórczą,

– powtarza wiersz,

– wskazuje i nazywa części swojego ciała,

– rysuje swoją rodzinę,

– rozwija pamięć,

– rozwija świadomości własnego ciała,

– doskonali sprawność manualną,

– bierze udział w zabawach i konkursach z okazji Dnia Dyni.