ŚWIATOWY TYDZIEŃ WIEDZY O ANTYBIOTYKACH.
Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach (WAAW) trwa w tym roku w terminie 18-24 listopada.
Miasto Chorzów współpracuje z Narodowym Instytutem Leków, który prowadzi ww. kampanie w ramach realizacji zadania Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowanego przez Ministra Zdrowia.
Zachęcamy do zapoznania się z treścią zamieszczonych tu materiałów: