TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Moja miejscowość, mój region

02-06.05.2022r.

Dziecko w toku zajęć i zabaw:

– wie, jakie obiekty znajdują się w najbliższej okolicy

– odpowiada na pytania dotyczące opowiadania

– wie, kim był Fryderyk Chopin

– gra na instrumentach perkusyjnych

– tworzy kompozycje z gazet, kolorowego papieru i innych materiałów plastycznych

– obrysowuje i nazywa figury geometryczne

– rozwija intuicję geometryczna

– tworzy domy z figur geometrycznych według wzoru i z pamięci

– numeruje – liczy z zastosowaniem liczebników porządkowych

– wykonuje ćwiczenia ruchowe

– poznaje otoczenie za pomocą zmysłu dotyku

– wykonuje pracę plastyczną

– buduje schody z klocków i je liczy, stosując liczebniki porządkowe

– wie, do czego służą klucze

– ćwiczy otwieranie i zamykanie, manipuluje, dopasowuje klucze, zamyka i otwiera zamki w sali

– mówi o symbolach swojej miejscowości

– rozmawia o miejscach charakterystycznych dla danego regionu

– wykonuje wzory grafomotoryczne, rysuje po śladzie linie proste, ukośne, faliste

– uczestniczy w grach/zabawach zespołowych