Dla Babć i Dziadków.

Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka wnuki zaprosiły do przedszkola swoich bliskich.

 

W każdej grupie uroczystość przebiegała według ustalonej kolejności:

najpierw mali aktorzy przedstawiali swój spektakl jasełkowy,

z kolei, gdy artyści szli się przebrać goście korzystali z poczęstunku,

potem dzieci prezentowały występy okolicznościowe dedykowane Babciom i Dziadkom,

następnie przedszkolaki zaprosiły rodziców swoich rodziców do wspólnych zabaw, z piosenkami i tańcami,

a na zakończenie twórcy-plastycy wręczyli przybyłym krewnym przygotowane wcześniej upominki.

 

Dziękujemy naszym gościom za przybycie, docenienie naszych występów oklaskami i wspólną zabawę !