TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

                                        Idzie zima ze śniegiem

6 – 10  grudzień 2021 r.


Dziecko:

– wymienia oznaki zimy
– wymienia nazwy wybranych sportów zimowych
– wie, jak powinno bawić się na śniegu
– wypowiada się całymi zdaniami
– rozpoznaje kształty litery „y”
– kształtuje motorykę małą rąk
– koloruje obrazki, które zaczynają się na głoskę „y”
– rozpoznaje i nazywa literę „y, Y”
– wymienia wyrazy zawierające głoskę „y”
– dzieli wyrazy na sylaby i głoski
– wyszukuje w wyrazach wskazaną przez nauczyciela literę
– rysuje po śladach rysunków
– rozpoznaje i nazywa cyfry (0,1,2,3,4,5,6,…)

– odwzorowuje liczbę elementów na zbiorach zastępczych w zakresie 1-6,

– przelicza, dodaje na konkretach w małych zakresach

– uświadamia sobie rytmiczność następujących po sobie dni i nocy
– wykonuje pracę plastyczną „Zimowy krajobraz”
– wykonuje śnieżną gwiazdkę z papieru
– porusza się rytmicznie przy muzyce
– wykonuje podstawowe kroki walca
– koncentruje się podczas zabawy
– przestrzega zasad panujących podczas zajęć oraz zabaw z rówieśnikami
– bawi się z innymi dziećmi
– chętnie uczestniczy w zabawie ruchowej
– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach

– uczestniczy w spotkaniu z Mikołajem
– poprawnie wykonuje ćwiczenie na KP:
– koloruje rysunek, na którym Olek jest ubrany odpowiednio do zimowej pogody
– rysują śnieżki po śladach
– dotyka kolejnych zdjęć prezentów i mówi: duży prezent, mały prezent
– odszukuje wśród naklejek zdjęcia brakujących prezentów i nakleja je w pustym polu
– ogląda obrazki
– w każdej parze wskazuje obrazek, który przedstawia to, co zdarzyło się wcześniej,
– mówi, jak należy bezpiecznie bawić się zimą
– rysuje po śladach szarych linii
– ogląda pary rysunków
– zaznacza brakujące elementy na drugim obrazku w każdej parze
– nazywa sporty zimowe zaprezentowane na obrazkach
– nazywa przedmioty przedstawione na zdjęciach i dzielą ich nazwy rytmicznie (na sylaby)