TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Idą święta
13 – 17 grudzień 2021 r.

Dziecko:

– wypowiada się na temat opowiadania
– wypowiada się zdaniami rozwiniętymi
– wymienia wybrane tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia
– poznaje nazwy dni tygodnia i ich cykliczne następstwo
– rozpoznaje kształty litery „r”
– kształtuje motorykę małą rąk: precyzyjnych ruchów rąk, dłoni, nadgarstka
– koloruje obrazki, które zaczynają się na głoskę „r”
– rozpoznaje i nazywa literę „r, R”
– wymienia wyrazy zawierające głoskę „r”
– rysuje po śladach rysunków
– przelicza obiekty w zakresie 1-7 i poznaje obraz graficzny liczby 7
– odwzorowuje liczbę elementów na zbiorach zastępczych
– śpiewa kolędę
– wykonuje kartkę świąteczną
– wykonuje bombkę świąteczną
– stara się wypowiadać teksty w prezentowanej inscenizacji głośno i wyraźnie, pokonuje nieśmiałość podczas prezentacji wobec grupy
– koncentruje się podczas zabawy
– bawi się z innymi dziećmi
– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach
– chętnie uczestniczy w zabawie ruchowej
– przestrzega zasad panujących podczas zajęć oraz zabaw z rówieśnikami
– poprawnie wykonuje ćwiczenie na KP:
– kończy kolorować rysunek choinki, ozdabia ją według własnego pomysłu
(używając np. kolorowej bibuły, plasteliny)
– nazywa kolor każdej linii
– podaje kolory kolejnych linii zgodnie z przedstawionym rytmem
– rysuje linie kredkami w odpowiednich kolorach
– liczy bombki, prezenty i gwiazdy
– rysuje w tabeli tyle kropek, ile jest wskazanych elementów (według wzoru)
– mówi, czego jest najwięcej, a czego –najmniej
– kończy rysować choinki według wzoru
– dotyka kolejnych rysunków choinek i mówi głośno: wysoka, niska
– rysuje prezent po śladzie
– ozdabia prezent według własnego pomysłu
– otacza pętlami zdjęcia rzeczy, które chciałoby dostać pod choinkę