TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TEMAT TYGODNIA: Wielkanoc

OKRES REALIZACJI: 11 kwiecień – 15 kwiecień 2022 r.

Dziecko:
– wymienia zwyczaje i tradycje związane z Wielkanocą
– wypowiada się zdaniami rozwiniętymi
– odpowiada na pytania
– kształtuje motorykę małą rąk: precyzyjnych ruchów rąk, dłoni, nadgarstka
– koloruje obrazki, które zaczynają się na głoskę „ż”
– rozpoznaje i nazywa literę „ż, Ż”
– wymienia wyrazy zawierające głoskę „ż”
– kreśli po śladach rysunków
– uczestniczy w zabawach nt Wielkanocne poszukiwania (przelicza, porównuje liczebność, porządkuje wg malejącej liczby elementów, segreguje, rozpoznaje globalnie wybrane wyrazy)
– tworzy na płaszczyźnie kompozycje wzorów z kolorowych patyczków i nakrętek
– wymienia, z czego zbudowane jest jajko
– wie, jak można odróżnić jajko surowe od jajka ugotowanego
– wie, jak bawiono się pisankami, do czego ich używano
– wymienia, do czego używa się jajek
– wykonuje pracę plastyczną „Pisanka”
– wykonuje kartkę świąteczną
– porusza się rytmicznie przy muzyce
– wykonuje akompaniament do zwrotek piosenki
– uczestniczy w zabawach ruchowych z wyk. styropianowych jajek
– poszukuje słodkości pozostawionych przez wielkanocnego zajączka
– wykonuje ćwiczenia gimnastyczne
– bawi się z innymi dziećmi
– przestrzega zasad panujących podczas zajęć oraz zabaw z rówieśnikami
– wykonuje ćwiczenie na KP:
* ogląda obrazek
* wymienia nazwy smakołyków, które znajdują się na stole
* dzieli ich nazwy rytmicznie (na sylaby)
* rysuje po śladzie rysunki babek wielkanocnych
* rysuje po szarych liniach rysunki pisanek
* koloruje rysunki
* ogląda obrazki, naśladuje miny przedstawione na pisankach, nazywa emocje, wskazuje pisankę wesołą, wystraszoną, smutną, złą
* wskazuje w każdej ramce obrazek, który różni się od pozostałych
* nazywa to, co widzi na zdjęciach
* odszukuje w naklejkach obrazki symboli wielkanocnych, nakleja je na ich cienie
* kończy kolorować rysunek
* odszukuje na obrazku symbole wielkanocne: kurczątko, baranka, zajączka, pisanki
* koloruje pisanki w koszykach (każdą innym kolorem) i ozdoby według własnych pomysłów
– dziecko 5-letnie:
* opisuje co przedstawia obrazek
* określa pierwsze głoski w słowie żubry i nazwach rysunków
* zaznacza litery „ż, Ż” w wyrazach
* rysuje po śladzie