TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TEMAT TYGODNIA: Łąka w maju

OKRES REALIZACJI: 23 maja – 27 maja 2022 r.

Dziecko :

– nazywa kwiaty i zwierzęta charakterystyczne dla środowiska łąki
– wymienia nazwy kwiatów i zwierząt  – mieszkańców łąki,
z zainteresowaniem słucha informacji o pożytecznej roli owadów
– odpowiada na pytania
– ogląda, wącha kwiaty, słucha odgłosów dochodzących z łąki; opisuje swoje wrażenia
– opisuje wygląd łąki w maju
– wie, że sześcian (foremny) ma sześć ścian w kształcie przystających kwadratów
– ustawia sześciany według wielkości: od najmniejszego
do największego i na odwrót
– wykonuje pracę plastyczną – kolorowankę „Łąka w maju”
– wykonuje pracę plastyczną (wydzierankę) „Stokrotka”
– reaguje odpowiednim ruchem na hasła i sygnały muzyczne
– śpiewa piosenkę
– uczestniczy w zabawie ruchowej
– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych
– bawi się z innymi dziećmi
– przestrzega zasad panujących podczas zajęć oraz zabaw
z rówieśnikami
– wykonuje polecenia nauczyciela
– wykonuje ćwiczenie na KP