TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

W oczekiwaniu na święta

20-24.12.2021r.

Dziecko w toku zajęć i zabaw:

– wzbogaca wiedzę o świętach Bożego Narodzenia

– wymienia tradycje i zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia

– słucha z uwagą czytanego tekstu

– odpowiada na pytania dotyczące opowiadania

– wykonuje łańcuch choinkowy

– śpiewa refren piosenki

– recytuje wersy refrenu z różnym natężeniem głosu: od szeptu po głośne skandowanie

– rozróżnia kształty i wzory na bombkach

– dostrzega różnicę między drzewkiem iglastym a choinką

– ćwiczy pamięć

– liczy elementy

– liczy na palcach

– rozpoznaje i nazywa wybrane kolory

– koloruje zgodnie z kodem kolorystycznym

– kończy rysować drzewka iglaste według wzoru

– słucha kolęd

– nazywa tradycje świąteczne przedstawione na obrazkach

– wykonuje bombkę na choinkę

– podaje skojarzenia

– nazywa to, co przedstawia obrazek

– układa z łańcucha kształt figur pokazanych przez N.

– doskonali umiejętność wycinania

– wycina i składa figury.