TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Taki nastrój jest w teatrze,

że zachwycam się, gdy patrzę

1.03.- 5.03.2021r.

Realizując tę tematykę działamy mając na celu:

– Zapoznanie z pojęciami i ze słownictwem dotyczącym teatru, zapoznanie z zasadami właściwego zachowania się w teatrze

– Poszerzanie wiedzy nt. wybranych form teatralnych (teatr: aktora, lalki, muzyczny, tańca, pantomimy)

– Wzbogacanie przeżyć związanych ze wcielaniem się w role, eksperymentowaniem z mimiką, gestem, ruchem, głosem; aktywizowanie dziecięcej wyobraźni

– Rozbudzanie zainteresowania sztuką teatralną

– Uświadomienie, że nastrój i dramaturgia w teatrze jest budowana przez występujące postacie, treść przedstawienia, scenografię, rekwizyty, muzykę, dźwięk, oświetlenie

– Wdrażanie do samodzielnego wykonywania kukiełek z przedmiotów codziennego użytku

– Rozwijanie sprawności, koordynacji ruchowej, odczuwania własnego ciała, interpretacji ruchowej treści opowiadania, wykorzystania przyborów jako rekwizytów

– Doskonalenie ruchów dłoni, sprawności palców i koordynacji ręka – oko w zakresie motoryki małej podczas manipulowania kukiełkami, pacynkami, pacynkami paluszkowymi

– Rozwijanie logicznego myślenia przez kompletowanie strojów i rekwizytów do odgrywania danej roli

– Doskonalenie pamięci podczas odtwarzania poznanych tekstów

– Rozwijanie umiejętności udzielania odpowiedzi na pytania, tworzenia wypowiedzi na określony temat, wzbogacanie słownika; wdrażanie do wyrazistego mówienia (zabawa artykulacyjna)

– Wdrażanie do reagowania ustalonym ruchem na podany akompaniament

– Rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi na treści przedstawienia