TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Zdrowo się trzymamy,

gdy zasad higieny przestrzegamy

8.03.- 12.03.2021r.

Realizując tę tematykę działamy mając na celu:

– Zapoznanie z działaniami związanymi z higieną życia (aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie, dbanie o czystość ciała i otoczenia);  uświadomienie, iż takie działania są warunkiem zdrowia

– Uświadomienie, czym jest ruch i aktywność fizyczna

– Wzbogacanie doświadczeń w samodzielnym przygotowaniu przekąski ze zdrowych produktów

– Nabywanie podstawowej wiedzy o zdrowych produktach, rozumienie, iż można po nią sięgać korzystając z Piramidy Zdrowego Żywienia

– Wdrażanie do doskonalenia techniki prawidłowego mycia rąk

– Rozwijanie sprawności, koordynacji ruchowej, odczuwania własnego ciała, interpretacji ruchowej tekstów piosenek ,,Rączki dwie, nóżki dwie”, ,,Bakterie”

– Doskonalenie ruchów dłoni, sprawności palców i koordynacji ręka – oko w zakresie motoryki małej podczas wykonywania zadań na kartach pracy, książeczce ,,Strażnicy czystych rączek”

– Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przyborów związanych z higieną, produktów żywieniowych korzystnych dla zdrowia, ćwiczenia w przeliczaniu w małych zakresach

– Wzbogacanie doświadczeń plastycznych podczas tworzenia pracy tematycznie związanej z higieną

– Rozwijanie umiejętności udzielania odpowiedzi na pytania, tworzenia wypowiedzi na określony temat, wzbogacanie słownika;

– Wzbogacanie społecznych doświadczeń przez udział w obchodzeniu Dnia Kobiet w grupie przedszkolnej (zabawy ruchowe, integracyjne przy muzyce, dydaktyczne, niespodzianki dla dziewczynek)

– Rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi