TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Wiwat wiosna! – pora kolorowa i radosna

22.03.- 26.03.2021r.

Realizując tę tematykę działamy mając na celu:

– Zapoznanie z oznakami nadejścia wiosny na podstawie zmian w otoczeniu społeczno- przyrodniczym (obserwacje własne, literatura dziecięca)

– Zapoznanie ze zwyczajami żegnania zimy Marzanną i witania wiosny w pochodzie z kolorowym gaikiem – maikiem

– Wzbogacanie doświadczeń, wiedzy i rozwijanie zainteresowań pięknem przyrody podczas udziału w projekcji edukacyjnej w mobilnym oceanarium

– Wdrażanie do doskonalenia umiejętności śpiewu (Kukułeczka) przy akompaniamencie oraz odtwarzania rytmu na instrumentach perkusyjnych wg symbolicznego kodu

– Rozwijanie sprawności, koordynacji ruchowej, odczuwania własnego ciała, adaptacji ruchów własnych do współpracującego w parze, wyczucia przestrzeni podczas udziału w ćwiczeniach ruchowych prowadzonych metodą R. Labana

– Doskonalenie ruchów dłoni, sprawności palców i koordynacji ręka – oko w zakresie motoryki małej podczas dorysowywania linii, manipulowania drobnymi przedmiotami, dopasowywania naklejek

– Rozwijanie umiejętności przeliczania w małych zakresach, tworzenia zbiorów, stosowania pojęć tyle samo, mniej , więcej z wykorzystaniem liczmanów

– Wzbogacanie doświadczeń plastycznych podczas tworzenia pracy tematycznie związanej z aktualną tematyką oraz współtworzenia wiosennej dekoracji okiennej

– Rozwijanie umiejętności udzielania odpowiedzi na pytania, tworzenia wypowiedzi na określony temat, inspirowanie do zadawania pytań, wzbogacanie słownika; udział w ćwiczeniach logorytmicznych i ortofonicznych