TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Wybrać zawód trudna sprawa – dla nas jeszcze to zabawa.

04-07.05.2021r.

Realizując tę tematykę działamy mając na celu:

– Zapoznanie z zawodami wykonywanymi przez osoby dorosłe, poznanie ich specyfiki, aktywności związane z rozpoznawaniem poszczególnych zawodów

– Zapoznanie z numerem alarmowym 112, nauka bezpiecznych zachowań poprzez zabawę

– Poszerzanie doświadczeń plastycznych poprzez tworzenie ubranka dla lalki i misiów z różnego typu materiałów

– Udział w Dniu Strażaka: zapoznanie się z poszczególnymi elementami stroju oraz wyposażenia strażaka, poznanie specyfiki oraz istoty jego pracy, zabawy ruchowe związane z tematyką

– Zachęcanie do udziału w zabawach muzyczno – ruchowych przy akompaniamencie pianina oraz zabawy ze śpiewem – Rolnik (tekst: Szewczyk)

– Zachęcanie do swobodnej wypowiedzi na temat wymarzonego zawodu

– Rozwijanie zdolności obdarzania uwagą, poszerzania zasobu słownictwa podczas słuchania utworów literackich, prób odpowiedzi na pytania oraz wypowiedzi na określony temat

– Rozwijanie koordynacji ruchowej i pomaganie dzieciom w coraz lepszym funkcjonowaniu społecznym poprzez udział w zabawach ruchowych i naśladowczych.

– Ćwiczenia koordynacji ręka – oko, dostrzeganie szczegółów, próby rysowania, łączenie ze sobą takich samych obrazków (cieni) oraz prostego kodowania.

– Ćwiczenie równowagi podczas zabaw ruchowych i naśladowczych