TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘNOŚCI

Jesteśmy artystami”

22-26.02.2021r.

– aktywne uczestnictwo w zabawach muzyczno-ruchowych

– wykonywanie podstawowych ćwiczeń kształtujących nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała

– rozpoznawanie i nazywanie podstawowych emocji, próby radzenia sobie z ich przeżywaniem

– kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami, w tym przekształcania emocji negatywnych w pozytywne

– kształtowanie poczucia własnej wartości, określenie swoich mocnych stron, zainteresowań i upodobań

– wdrażanie do komunikowania się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych

– łączenie emocji z sytuacjami, które je wywołały

– budzenie zainteresowania czytelnictwem

– rozwijanie umiejętności odczytywania krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter

– wdrażanie do zadawania pytań i odpowiadania na nie pełnym zdaniem

– rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności

– klasyfikowanie przedmiotów według podanych kryteriów

– określanie kierunków i ustalanie położenia przedmiotów

– przeliczanie elementów zbiorów (z prawej do lewej i z lewej do prawej)

– ustalanie liczebności zbiorów

– eksperymentowanie z poszerzaniem zakresu liczbowego do 11

– utożsamianie obrazu z kolorem

– utrwalanie kroków tańca krakowiaka

– rozwijanie wyobraźni czasowo-przestrzenno-ruchowej

– kształtowanie poczucia rytmu

– poznanie wybranych technik plastycznych.