TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Odkrywamy świat muzyki”

01-05.02.2021r.

– rozwijanie motoryki małej

– kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych

– wdrażanie do przedstawiania swoich uczuć za pomocą ruchu i gestu

– wdrażanie do wyrażania uczuć i emocji w społecznie akceptowany sposób

– budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach

– wdrażanie do uważnego i aktywnego słuchania rówieśników

– nazywanie i rozróżnianie instrumentów oraz ich dźwięków

– poznanie różnych form tańca

– poznanie różnych rodzajów muzyki

– poznanie obrazu graficznego liczby 10

– doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 10

– poznanie obrazu graficznego głoski „r” – litery „R”, „r”

– wdrażanie do czytania sylab

– rozwija percepcję wzrokową i słuchową

– doskonalenie umiejętności rozróżnia głoski na początku wyrazów

– poznanie podstawowych wartości rytmicznych nut

– doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych w zespole

– klasyfikowanie instrumentów ze względu na różne kryteria

doskonalenie pamięci i koncentracji uwagi

– wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych

– zachęcanie do rozwijania zagadek matematycznych.