TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Kosmos – co to takiego?/Realizacja akcji informacyjno-edukacyjnej pt. „Wirusoochrona”

15-19.03.2021r.

Dziecko w toku zajęć i zabaw:

– posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych

– posługuje się w mowie językiem zrozumiałym dla innych

– obserwuje zjawiska związane z pojęciami: „grawitacja” („przyciąganie ziemskie”) i „ciężar”

– rozróżnia podstawowe figury geometryczne i kolory

– ustala położenie przedmiotów względem siebie

– uczestniczy w ćwiczeniach porannych i zabawach ruchowych

– recytuje wiersz

– wyraża swoje rozumienie świata za pomocą języka mówionego

– doskonali motorykę małą

– eksperymentuje przy użyciu różnych materiałów plastycznych

– komunikuje się z dziećmi, wykorzystując komunikaty werbalne

– określa kierunki przedmiotów i wskazuje ich położenie względem własnej osoby

– przejawia poczucie własnej wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze

– uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach porannych

– aktywnie uczestniczy w zabawach pobudzających wyobraźnię twórczą

– doskonali umiejętność gry na instrumentach perkusyjnych

– rozróżnia podstawowe figury geometryczne

– eksperymentuje przy użyciu różnych materiałów plastycznych

– wyraża swoje rozumienie świata za pomocą języka mówionego

– przelicza czynności podczas zabawy

– wykonuje ćwiczenia fizyczne

– odpowiada na pytania

– doskonali aparat mowy

– przedstawia emocje i uczucia

– wyraża swoje rozumienie świata za pomocą języka mówionego

– uważnie słucha i nadaje znaczenie swoim doświadczeniom

– eksperymentuje przy użyciu różnych technik plastycznych

– uczestniczy w zabawach ruchowych

– wykonuje ćwiczenia gimnastyczne

– naśladuje sposób poruszania się robota

– podejmuje samodzielną aktywność poznawczą

– wykazuje postawę badawczą

– poznaje ciekawostki o gwiazdach

– poznaje obraz graficzny litery „G” i „g”

– wyszukuje literę „G” i „g” w wyrazach

– rozróżnia głoski na początku wyrazów

– rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabaw.