TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Mama – najpiękniejsze słowo świata

24-28.05.2021r.

 

Dziecko w toku zajęć i zabaw:

– eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem

– dba o estetykę pracy plastycznej

– uczestniczy we wspólnym tworzeniu dekoracji

– bierze udział w uroczystości zorganizowanej z okazji Dnia Mamy

– czerpie przyjemność z występów przed publicznością

– zna i nazywa figury geometryczne

– słucha z uwagą czytanych wierszy

– wykonuje własne eksperymenty plastyczne

– wypowiada się na określony temat

– doskonali sprawność manualną

– współdziała z rówieśnikami podczas wykonywania zadań

– rozpoznaje litery i wykonuje własne eksperymenty językowe

– respektuje zasady, dba o bezpieczeństwo swoje i rówieśników

– współdziała z rówieśnikami podczas zadań i zabaw

– uczestniczy w ćwiczeniach porannych

– odczuwa swoją przynależność do rodziny, grupy przedszkolnej

– przedstawia swoje uczucia i emocje

– komunikuje się z drugą osobą w zabawie

– sprząta salę po zajęciach

– zna i nazywa figury geometryczne

– słucha z uwagą tekstów czytanych przez nauczyciela

– potrafi zgodnie współpracować z dziećmi podczas zabawy kołowej

– eksperymentuje z tworzeniem liczb

– z zainteresowaniem ogląda książki

– współdziała w czasie zabawy ruchowej

– wyraża ekspresję twórczą podczas zabaw konstrukcyjnych

– rozwija szybką reakcję na przerwę w muzyce i kształtuje poczucie rytmu.