TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Dzieciaki w ruchu

31.05-04.06.2021r.

Dziecko w toku zajęć i zabaw:

– uczestniczy w ćwiczeniach porannych i zabawach ruchowych, w tym z przyborami, zabawach naśladowczych

– współdziała z dziećmi w zabawie i pracach użytecznych

– odgaduje i klasyfikuje przedmioty

– rozumie, że aktywność fizyczna jest bardzo ważna dla zachowania zdrowia

– rozumie ogólny sens historyjek obrazkowych

– rozróżnia podstawowe figury geometryczne

– zagospodarowuje przestrzeń swoimi pomysłami

– ćwiczy narządy mowy

– spostrzega procesy związane z mieszaniem się różnych cieczy

– eksperymentuje kredą

– doskonali koordynację wzrokowo-ruchową i motorykę małą

– określa i odtwarza układy przedmiotów

– wyraża swoje rozumienie świata za pomocą języka mówionego

– rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych przez nauczyciela

– stosuje chwyt pisarski podczas rysowania

– eksperymentuje z wykorzystaniem różnych technik plastycznych

– określa kierunki na kartce

– wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej

– klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru

– wyodrębnia i nazywa elementy mapy i globusa, dostrzega w nich podobieństwa i różnice

– ćwiczy motorykę małą i narządy mowy

– rozwija poczucie rytmu

– reaguje na zmiany tempa i dynamiki

– wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników

– uważnie słucha i nadaje znaczenie swoim doświadczeniom

– rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy

– eksperymentuje z różnymi odcieniami koloru niebieskiego

– opowiada o zdarzeniach z przedszkola

– posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych.