TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Mój dom

02-05 listopad 2021 r.

Dziecko:

– wypowiada się całymi zdaniami

– mówi wyraźnie

– wymienia zwyczaje psów i kotów

– rysuje po śladach rysunków

-wykonuje pieska z papieru

– uważnie słucha piosenkę

– reaguje odpowiednimi ruchami na sygnały – słowne i muzyczne

– liczy w podanym zakresie, szereguje domki według wielkości

– rozpoznaje i nazywa cyfry: 1, 2, 3, 4, 5

– rozpoznaje i nazywa wybrane urządzenia elektryczne, określa ich zastosowanie

– koncentruje się podczas zabawy

– chętnie uczestniczy w zabawie ruchowej

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach

– przestrzega zasad panujących podczas zajęć oraz zabaw z rówieśnikami

– poprawnie wykonuje ćwiczenie na KP

– rozpoznaje kształty litery „t”

– kształtuje motorykę małą rąk: precyzyjnych ruchów rąk, dłoni, nadgarstka

– koloruje obrazki, które zaczynają się na głoskę „t”

– rozpoznaje i nazywa literę „T, t” wielką, małą, pisaną i drukowaną

– wymienia wyrazy zawierające głoskę „t” w nagłosie, śródgłosie i wygłosie

– dzieli wyrazy na sylaby

– wyszukuje w wyrazach wskazaną przez nauczyciela literę