TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TEMAT TYGODNIA: Wakacyjne podróże

OKRES REALIZACJI: 06  – 10 czerwca 2022 r.

Dziecko:

– określa za pomocą przymiotników, jakie jest morze
– opisuje nadmorski krajobraz
– wypowiada się na temat ulubionych zabaw nad morzem
– wypowiada się zdaniami rozwiniętymi
– odpowiada na pytania
– wymienia oznaki lata
– wykonuje prawidłowo zadania podczas zabaw przy muzyce
– potrafi wykonać układ ruchowy do piosenki
– nazywa różne pojazdy
– rozpoznaje dźwięki pojazdów
– naśladuje dźwięki wydawane przez pojazdy
– liczy w zakresie 5 i więcej
– wykonuje pracę plastyczną – „Piękna Polska- Góry”
–  wykonuje pracę plastyczną – „Morze”
– uczestniczy w zabawie ruchowej
– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych
– bawi się z innymi dziećmi
– wykonuje polecenia nauczyciela
– przestrzega zasad panujących podczas zajęć oraz zabaw z rówieśnikami
– wykonuje ćwiczenie na KP