TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Idzie jesień … do zwierząt

04 październik – 08 październik 2021 r.

Dziecko:

– wypowiada się na temat wiersza

– wypowiada się pełnymi zdaniami

– wie, jak zwierzęta przygotowują się do zimy

– wykonuje obrazek wiewiórki

– zgodnie uczestniczy w zabawach

– przestrzega zasad panujących podczas zajęć oraz zabaw z rówieśnikami

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych

– chętnie uczestniczy w zabawie ruchowej

– śpiewa piosenkę

– reaguje odpowiednim ruchem na ustalony sygnał

– ćwiczy sprawność manualną

– wykonuje pracę plastyczną według instrukcji

– wie, jak powstaje dźwięk

– chętnie uczestniczy w zabawach badawczych

– dzieli słowa na sylaby i na głoski

– mówi wyraźnie

– liczy w zakresie sześciu

– rozpoznaje i nazywa zapasy wiewiórki

– rozpoznaje i nazywa wybrane ptaki odlatujące od nas przed zimą (bocian, jaskółka…)