Promyki

Strona główna / Aktualności / Promyki TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI
19 październik202119 października 2021
TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

  W co się bawi z nami jesienny wiatr? Termin realizacji: 18.10.2021 – 22.10.2021 Formy aktywności dzieci: Treści programowe: Fizyczny obszar rozwoju dziecka Społeczna aktywność dziecka wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć. Językowa aktywność dziecka rozwijanie koordynacji ruchowej nabywanie płynności ruchów rąk nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi Artystyczna aktywność dziecka wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie...

13 październik202113 października 2021
TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Kto może być nauczycielem?  Termin realizacji: 11.10.2021 – 15.10.2021 Formy aktywności dzieci: Treści programowe:  Fizyczny obszar rozwoju dziecka Społeczna aktywność dziecka wiązanie obuwia; wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć. Językowa aktywność dziecka rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców); nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka...

04 październik20214 października 2021
Treści, aktywności, umiejętności

Treści, aktywności, umiejętności

  Jak jesienią dbać o zdrowie? Termin realizacji: 04.10.2021 – 08.10.2021 Formy aktywności dzieci: Treści programowe: Fizyczny obszar rozwoju dziecka Społeczna aktywność dziecka wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć. Językowa aktywność dziecka rozwijanie koordynacji ruchowej nabywanie płynności ruchów rąk nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi Artystyczna aktywność dziecka samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów,...

12 czerwiec202112 czerwca 2021
TREŚCI, AKTYWNOŚĆI,UMIEJĘTNOŚCI

TREŚCI, AKTYWNOŚĆI,UMIEJĘTNOŚCI

ZWIERZĘTA NA WSI I W DOMU TERMIN REALIZACJI: 14.06.2021-18.06.2021 Obszar fizyczny wdrażanie do dbania o sprawność fizyczną i prawidłową postawę ciała przez poprawne wykonywanie ćwiczeń aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych ćwiczenie sprawności manualnej poprzez ćwiczenia graficzne i konstrukcyjne Obszar emocjonalny budowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt doskonalenie umiejętności wyrażania własnych emocji Obszar społeczny doskonalenie umiejętności współdziałania...

05 czerwiec20215 czerwca 2021
TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

WYJĄTKOWE SMAKI LATA TERMIN REALIZACJI: 7.06.2021-11.06.2021  Obszar fizyczny rozwijanie sprawności ruchowej poprzez aktywny udział w zaba­wach rytmicznych, muzycznych i naśladowczych rozwijanie umiejętności interpretacji muzyki ruchem wdrażanie do aktywności ruchowej na świeżym powietrzu Obszar emocjonalny doskonalenie umiejętności wyrażania własnych emocji kształtowanie umiejętności odreagowania napięć wdrażanie do budowania postawy proekologicznej, pełnej szacunku do świata zwierząt i roślin...

29 Maj202129 maja 2021
TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

SPORTY LETNIE/DZIEŃ DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU TERMIN REALIZACJI: 31.05.2021-4.06.2021 Obszar fizyczny wdrażanie do dbanie o swoje zdrowie, sprawność fizyczną i bezpie­czeństwo aktywne uczestnictwo w różnych formach ruchu rozwijanie poczucia rytmu Obszar emocjonalny rozwijanie umiejętności panowanie nad swoimi emocjami podczas gier i zabaw z elementami współzawodnictwa rozwijanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi dziećmi...

21 Maj202121 maja 2021
TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

MAMA JEST NAJWAŻNIEJSZA TERMIN REALIZACJI:24.05.2021-28.05.2021 Obszar fizyczny doskonalenie sprawności płynnego wykonywania ćwiczeń doskonalenie umiejętności szybkiego reagowania na sygnały umowne wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń i sprzętów w czasie zabaw na powietrzu Obszar emocjonalny wdrażanie do zdolności okazywania uczucia miłości i szacunku w stosunku do bliskich kształtowanie postaw przejawiania życzliwości i troski w stosunku do...

15 Maj202115 maja 2021
TREĄCI, AKTYWNOŚCI,UMIEJĘTNOŚCI

TREĄCI, AKTYWNOŚCI,UMIEJĘTNOŚCI

DUŻE I MAŁE RODZINY W AKCJI  TERMIN REALIZACJI: 17.05.2021-21.05.2021 Obszar fizyczny kształcenie umiejętności budowania, montowania i tworzenia konstrukcji według własnych pomysłów i według podanych wzorów doskonalenie umiejętności odwzorowywania i odtwarzania rysun­ków obserwowanych rzeczy, przedmiotów, postaci, figur, znaków, wzorów, układów doskonalenie umiejętności wykonywania ćwiczeń graficznych wdrażanie do starannego odtwarzania kształtów i wzorów w wy­znaczonych liniach Obszar...

08 Maj20218 maja 2021
TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

WYPRAWA NA WIOSENNĄ ŁĄKĘ TERMIN REALIZACJI: 10.05.2021-14.05.2021  Obszar fizyczny wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka sprzyjającej nabywaniu doświadczeń w fizycznym obszarze jego rozwoju rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne wyrabianie umiejętności prawidłowego chwytu podczas malowania, kolorowania, pisania i wycinania doskonalenie sprawności manualnej Obszar emocjonalny budowanie motywacji do poszukiwania i poznawania nowych informacji rozwijanie zainteresowań...

01 Maj20211 maja 2021
TREŚCI,AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TREŚCI,AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

 ZAWODY NASZYCH RODZICÓW  TERMIN REALIZACJI: 4.05.2021-7.05.2021 Obszar fizyczny kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzro­kowo-ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw rucho­wych utrwalenie umiejętności odwzorowywania wzorów opartych na li­niach składających się na pisanie liter Obszar emocjonalny wdrażanie do umiejętności odczytywania i interpretowania treści wyrażanych w sposób niewerbalny budowanie szacunku do szanowania emocji własnych i innych osób...

23 kwiecień202123 kwietnia 2021
TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

NASZE ULUBIONE KSIĄŻKI    26.04.2021-30.04.2021 Obszar fizyczny wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka sprzyjającej nabywaniu doświadczeń w fizycznym obszarze jego rozwoju rozwijanie sprawności ruchowej poprzez gry i zabawy ruchowe oraz ćwiczenia gimnastyczne Obszar emocjonalny rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć, jakie towarzyszą dziecku w kontakcie z literaturą wdrażanie do wczuwania się w emocje i uczucia bohaterów literac­kich itp....

17 kwiecień202117 kwietnia 2021
TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

  MALI ODKRYWCY/ JESTEŚMY PRZYJACIÓŁMI ZIEMI  TERMIN REALIZACJI: 19.04.2021-23.04.2021 Obszar fizyczny wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka sprzyjającej naby­waniu doświadczeń w fizycznym obszarze jego rozwoju rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne doskonalenie umiejętności prawidłowego chwytu podczas malowania, kolorowania, pisania i wycinania Obszar emocjonalny budowanie motywacji do odkrywania rzeczy jeszcze nieodkrytych wdrażanie do odkrywania swoich...